Over Excellent

Welkom

Wij zijn Excellent Zorgontwikkeling gestart vanuit de gedachte dat het geven van zorg en de toepassing van wettelijke regels makkelijker kan.

Missie

Excellent Zorgontwikkeling biedt ondersteuning aan zorgaanbieders bij de toepassing en uitvoering van wetgeving (waaronder de Wet zorg en dwang). Met handige applicaties maken we wetgeving leuk en begrijpelijk voor medewerkers uit het primaire proces. We ontwikkelen unieke en laagdrempelige applicaties waardoor de bewustwording van wettelijke kaders wordt vergroot. 

Visie

Complexe wetgeving eenvoudig maken voor medewerkers in de gezondheidszorg.

Vanuit inhoudelijke kennis en expertise en gedegen ervaring in de gezondheidszorg overzien wij de consequenties van wetgeving voor de cliëntenzorg en zijn wij in staat ontwikkelingen te vertalen in planmatige innovaties voor nu en in de toekomst.

Sectoren

Over Excellent Zorgontwikkeling

Rianne Nolten-Baveld

Oprichter/Eigenaar Excellent Zorgontwikkeling

Ik ben Rianne Nolten-Baveld. Vanuit mijn achtergrond en ervaring als GZ-psycholoog en Wzd-functionaris bied ik ondersteuning aan zorgaanbieders bij de toepassing en uitvoering van wetgeving en beleid. Mijn passie is het verbeteren van de kwaliteit van zorg aan cliënten in de gezondheidszorg. Vanuit de overtuiging dat bij de ontwikkeling van beleid de vertaalslag naar de praktijk van essentieel belang is, begon ik ruim 10 jaar geleden met de ontwikkeling van mijn eerste fysieke praktijkproduct. Een VBM (vrijheidsbeperkende maatregelen) spel voor medewerkers in de gehandicaptenzorg gericht op de toenmalige Wet Bopz.

Vanuit dezelfde intentie heb ik in april 2021 mijn bedrijf ‘Excellent Zorgontwikkeling’ opgericht en heb ik de Wzd-check ontwikkeld. 

Competenties

Professionele ervaring

Opleiding

Excellent 6-stappenplan

01.

Ontdek

In gesprek komen we erachter of er een klik is en of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

02.

Definieren

Samen bepalen we wat er moet gebeuren en hoe Excellent hierbij kan ondersteunen.

03.

Plan van aanpak

We leggen de basis vast in een plan van aanpak en werken van hieruit verder aan de opdracht.

04.

Ontwikkelen

Excellent gaat aan de slag volgens de gemaakte afspraken.

05.

Afronding

De opdracht wordt afgerond en opgeleverd aan de opdrachtgever.

06.

Eindevaluatie

Na afronding vind er een evaluatie plaats. Hoe is de samenwerking met Excellent bevallen en wat kan beter?

Waarom Excellent inschakelen?

Wij maken complexe wetgeving eenvoudig voor medewerkers in de gezondheidszorg.

Door het volgen van diverse opleidingen en cursussen hebben wij kennis van veel wettelijke voorschriften en weten deze op begrijpelijk wijze te verwoorden en te vertalen naar de praktijk.

Door onze jarenlange ervaring binnen de sector weten we wat er speelt binnen zorgorganisaties en kunnen we inspelen op actuele ontwikkelingen.

Door onze ervaring weten we complexe materie en beleid over te brengen in de diverse lagen van uw organisatie zodat uw medewerkers op de hoogte zijn en werken volgens de actuele wet- en regelgeving.

Zorgorganisaties hebben veel te maken met wettelijke kaders, waaronder het handelen conform de Wet zorg en dwang. Met de handige en leuke applicaties brengen we theorie en praktijk op een creatieve manier bij elkaar.

Vanwege onze externe rol is het mogelijk om vanaf een afstandje de organisatie te bekijken, knelpunten vast te stellen en hierop te handelen. Samen bepalen we de route naar verbetering.

Wilt u contact opnemen?

Wij gaan graag in gesprek over wat we voor elkaar kunnen betekenen.